Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Opnieuw verruiming voor de postcoderoosregeling

Eind december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan2016. Hierin is opgenomen dat de regeling Verlaagd Tarief voortaan om een volledige vrijstelling van de energiebelasting gaat. In hetzelfde belastingplan is ook opgenomen dat de energiebelasting voor elektriciteit in zone 1 in 2016 lager is dan het afgelopen jaar. Daartegenover staat een hogere belasting van gas.
 
In het belastingplan 2016 is voor de postcoderoosregeling de korting vastgesteld op de energiebelasting in 2016  10,07 eurocent per kWh.
Afgelopen jaar hebben nog slechts een beperkt aantal initiatieven een aanwijzing van de belastingdienst ontvangen. Eerder was al een verhoging van de korting gepland, waarmee de businesscase voor een zonnepark gunstiger zou worden.
Bron: hier opgewekt