Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Publieke belangen raken ondergesneeuwd in het topsectorenbeleid

afbeelding van Ulko Stoll

In het topsectoren beleid wordt publiek private samenwerking (PPS) breed ingezet als middel om zowel duurzaamheid als economische concurrentiekracht te realiseren. Het idee is dat publieke middelen de private inzet versterken en dat publieke belangen profiteren van private innovatiekracht. In de praktijk raken publieke belangen regelmatig ondergesneeuwd in publiek private samenwerking, zo bleek uit de evaluatie van de PPS ‘Teelt de grond uit’. In deze en andere PPS-en stuurt de overheid alleen op afstand en laat de overheid het vooral aan de trekkers van innovatieprocessen over om in de dagelijkse uitvoering het publieke belang te waarborgen. De ervaringen van onderzoekers van Wageningen UR en partners in de PPS ‘Teelt de Grond uit’ zijn vier jaar lang gemonitord. De belangrijkste geleerde lessen zijn nu vastgelegd in een artikel. Dit artikel gaat in op de volgende vragen:
-       Wie neemt de leiding in de gouden driehoek van overheid, bedrijfsleven en onderzoek?
-       Hoe balanceer je tussen vernieuwing in de huidige praktijk en innovatie voor de verdere toekomst?
                -       Hoe borg en vertegenwoordig je publieke belangen in een privaat krachtenveld?
Daarnaast bevat het artikel aandachtspunten voor andere PPS-en om op een juiste wijze om te gaan met deze vragen.