Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Toepassing van houtige biomassa voor kleinschalige warmteopwekking via biomassaketels

De agrarische sectoren zoals kalverhouderij, vleeskuikenhouderij, varkenshouderij, champignonteelt en tuinbouw hebben een grote warmtevraag. Hier ligt een groot potentieel voor toepassing van houtige biomassa voor kleinschalige warmteopwekking via biomassaketels. Door de inzet van houtige biomassa wordt bijgedragen aan de duurzame energiedoelstellingen van het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren en kunnen de agrarische sectoren toewerken naar energieneutraliteit.
Daarnaast helpt het aanspreken van dit potentieel tot meer inzet van houtige biomassa uit natuur, bos, landschap en biomassateelten en is om deze reden ook aantrekkelijk voor de bos- en houtsector. Het rendement van de biomassaketels staat of valt met de inzet van kwalitatief goede houtige biomassa tegen een betaalbare prijs. Hierbij is de vraag of de teelt van houtige biomassa in de vorm van snel groeiend hout (korte omloopteelten (KOH), functionele landschapselementen en erfbeplanting) of miscanthus (Olifantsgras) een interessante en haalbare optie is.
Foto: ZLTO