Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Infoloket Duurzame Energie

Schone en zuinige agrosectoren

In 2008 sloten de overheid en de agrosector het convenant ‘Schone en Zuinige agrosectoren’. In het convenant staan afspraken over verduurzaming van de agrosectoren, waarbij energiebesparing, duurzame energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen centraal staan.

Doelen
De doelen die Nederland voor 2020 heeft gesteld, zijn helder:

  • 20% duurzaam opgewekte energie;
  • jaarlijks 2% energiebesparing;
  • 30% minder CO2 eq-emissie ten opzichte van 1990.

De agrosector heeft zich middels het convenant hier ook aan verbonden. Het doel is om minimaal een derde van de benodigde duurzame energie te verzorgen als agrosector.
Ook zal er jaarlijks 2% energie bespaard worden. Gezamenlijk zal dit moeten leiden tot de 30% CO2 reductie.
 
Jaarlijks wordt hiervoor in zogenaamde jaarwerkplannen nadere invulling aan gegeven.  
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Auke Jan Veenstra, Kenniscoördinator Duurzame Energie.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!