Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Energiebesparing in de landbouw

In dit dossier

Dossierbeheerder

Beheerder van dossiers:

Energie per sector, Veelgestelde vragen

Alternatieve erkende maatregelen

Er  kunnen erkende energiebesparende maatregelen zijn die wanneer deze worden getroffen ertoe leiden dat andere erkende maatregelen zich niet langer in vijf jaar terugverdienen. In bijlage 10 van de Activiteitenregeling is bij “Alternatieve erkende maatregel” aangegeven voor welke erkende maatregelen dit effect optreedt.
 
Als de ene erkende maatregel, maatregel A (titelmaatregel), het effect heeft dat een andere erkende maatregel, maatregel B, zich niet langer in 5 jaar terugverdient, dan zal bij maatregel A aangegeven zijn dat maatregel B niet genomen hoeft te worden.
 
Dit ligt in lijn met de besparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit dat immers stelt dat alleen maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder hoeven te worden getroffen. Maatregelen die als alternatief zijn bestempeld, zijn overigens niet altijd wederkerig een alternatief van elkaar: als je maatregel A hebt genomen hoeft B niet meer, maar als je B hebt getroffen kan het soms zo zijn dat maatregel A nog wel moet worden getroffen.

Let wel, een onderscheid moet worden gemaakt tussen ‘alternatieve erkende maatregelen’ en ‘gelijkwaardige alternatieve maatregelen’. De betekenis en het daarbij horende beoordelingsproces is nadrukkelijk verschillend. Een alternatieve erkende maatregel is een erkende maatregel die een alternatief is voor een andere erkende maatregel. Een gelijkwaardig alternatieve maatregel is een energiebesparende maatregel die niet in bijlage 10 van de Activiteitenregeling wordt genoemd en dus geen erkende maatregel is. Onder de kop alternatieve maatregelen van het onderdeel de Activiteitenregeling kunt u hier meer over lezen.