Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Maatregelen Agrarisch Waterbeheer

Aanleg en beheer natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever

Een natuurvriendelijke oever is een door de mens ingerichte oever waarbij ontwikkeling van natuur, landschap en ecologie te verbeteren. Een ‘positief neveneffect’ is de verbetering van de waterkwaliteit door het vastleggen van nutriënten in de vegetatie. Bij natuurvriendelijke oevers verloopt de overgang van land naar water doorgaans geleidelijk. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om water te bergen. Er zal minder wateroverlast optreden omdat piekafvoeren kunnen worden afgevoerd; in droge periode fungeren deze oevers als waterbuffer voor water. Als dit de enige functie is dan worden deze oevers ook wel waterbergingsoevers genoemd. Maar meestal worden hieraan andere functies zoals natuurontwikkeling en verbetering van de (ecologische) waterkwaliteit gekoppeld.
 
Bekijk hier de uitgebreide versie van de maatregel.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!