Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Maatregelen Agrarisch Waterbeheer

Aanleg regelbare/ peilgestuurde drainage

Peilgestuurde drainage is een belangrijk instrument om zowel het waterbeheer als de landbouwkundige productieomstandigheden te verbeteren omdat het mogelijkheden biedt te anticiperen en/of te reageren op veranderende omstandigheden.
(Grond)water kan vastgehouden worden in droge perioden; bij een overschot aan water kan versneld worden ontwaterd. In situaties waarbij omgevingspeilen worden opgezet (vernatting) biedt het agrariërs flexibiliteit op perceelniveau. T.o.v. “gewone” drainage is peilgestuurde drainage verdiept (-1 tot 1,5 maaiveld), geïntensiveerd en samengesteld, dus uitkomend in een bemalen put, waar een peil ingesteld kan worden.
 
Bekijk hier de uitgebreide versie van de maatregel.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!