Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Veiligheid op het bedrijf

Bewustwording vergroten

Boerenbedrijven worden steeds groter, activiteiten nemen toe in aantal en omvang. Denk aan grotere machines, toename opslag van mest, grotere stallen en (elektrische) installaties. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee, zowel voor de veehouder zelf, zijn gezin en medewerkers als voor de aanwezige veestapel. Regelmatig verschijnen berichten in de krant over stalbranden, waarbij grote aantallen dieren omkomen. En een ieder staat het ongeval met de mestsilo in Makkinga nog helder voor de geest. Maar ook dagelijkse  (bijna) incidenten verdienen de aandacht.
 
Voor LTO Noord tijd om hier mee aan de slag te gaan. Door samenwerking van de volgende projecten en partners: Project Actieplan Stalbranden 2012-2016, LTO Noord Platform mestgassen en vakgroep Melkveehouderij worden deze winter ledenbijeenkomsten georganiseerd.  De focus ligt hierbij vooral op brandveiligheid en mestgassen, maar ook andere aspecten komen aan bod. Een groter bewustzijn van de risico’s verkleint de kans op een ongeval of brand! Het doel is om leden meer bewust te laten kijken naar veiligheid op hun bedrijf. De uitvoering van deze bijeenkomsten is in handen van Projecten LTO Noord en de Melkvee Academie. 
 
Meer informatie over deze bijeenkomsten is te vinden op de website van LTO Noord.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!