Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Veiligheid op het bedrijf

Platform Mestgassen

LTO startte samen met loonwerkersbond Cumela en de NMV een platform rond mestgassen. Dit platform moet kennis vergaren en verspreiden onder veehouders om hen bewust te maken van de gevaren van die mestgassen. Door de schaalvergroting en strengere regels rond bijvoorbeeld het afdekken van mestsilo’s worden die gevaren alsmaar groter.
 
www.mestgassen.nl
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!