Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Factsheets en rekentools helpen ondernemer energie besparen

De afgelopen jaren is veel informatie verschenen over energiebesparing in de agrosectoren. Deze informatie is gebundeld in een aantal factsheets en rekentools. De factsheets bevatten veel  praktische tips die ondernemers kunnen gebruiken om het energieverbruik op hun bedrijf te verlagen. Hieronder staan ze bij elkaar. Doe er uw voordeel mee.
 
Voor meer informatie: Menno Douma

Eerste webinar VarkensNET een succes!

Afgelopen maandag 1 december organiseerde VarkensNET haar eerste webinar over omgaan met beren. Carola van der Peet, onderzoekster Livestock Reseaerch Wageningen UR, lichtte haar presentatie toe waarbij gedrag, huisvesting, voeding, water en stress allemaal aandachtspunten zijn voor het succesvol houden van beren. Tijdens de presentatie konden deelnemers vragen stellen via de chatbox en kregen ze een paar stellingen te zien waarop ze konden reageren.

800 ondernemers vroegen al subsidie aan binnen 'asbest eraf en zonnepanelen erop'

Sinds de invoering van de stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ in juli 2013 zijn in totaal ruim 800 aanvragen aangevraagd en toegewezen. Hiervan is de helft sinds de verruiming van de regeling op 1 juli 2014 toegekend. Een kwart van de aanvragen die na 1 juli 2014 zijn ingediend, is door voormalig agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gedaan.
 

Emissie... ook niet op het erf!

Emissie... ook niet op het erf!

Zorgvuldige omgang met gewasbeschermingsmiddelen is belangrijk, zeker op het erf! In deze film zie je hoe Loonwerker Marcel Verhoeven uit Erp ervoor zorgt dat er vanaf zijn erf geen middel de sloot in gaat. Jan Bouwman van Syngenta legt uit waarom dat zo belangrijk is. En Ivo Roessink (Alterra) laat zien wat er in de sloot eigenlijk allemaal leeft. Tot slot zie je welke zuiveringssystemen voor restvloeistof en waswater er allemaal zijn. Kijken!

Rijpkema: ‘Ledlicht oogt vriendelijk en is niet te fel’

Melkveebedrijf De Swettepoel in het Friese Broek bouwde in 2012 een nieuwe stal. De lichtkeuze was voor melkveehouder Peter Rijpkema belangrijk. Sinds oktober van dat jaar heeft hij een stal met ledverlichting.
Rijpkema bouwde de stal naast de oude stal, waar tl-buizen hangen. Bij een moderne stal hoort moderne verlichting, vond hij. De melkveehouder wilde een duurzaam systeem. Vandaar dat hij open dagen van diverse melkveebedrijven bezocht. Hij zag verschillende lichttypen, maar led-verlichting sprak hem het meest aan.

Gerberakweker klaar voor de toekomst

Marius Mans kweekt gerbera’s volgens een energiezuinig en duurzaam systeem waarmee hij zich profileert als koploper in zijn branche.
Glastuinbouw is bepalend voor het aangezicht van de Bommelerwaard en Neerijnen. Velen zien de kassen alleen aan de buitenkant; weinigen weten wat zich onder de glazen daken afspeelt. Daarom gaat De Toren de komende maanden regelmatig op bezoek bij tuinders. Gesprekken over ambities, tegenvallers, werk en privé. Vandaag Marius Mans in Brakel.
 

Actie SDE+ zonne-energie tuinbouwgebied PrimA4a succes

De gezamenlijke actie van Gemeente Haarlemmermeer en SGN om ondernemers snel te faciliteren op SDE+ is een succes geworden. Door de unieke situatie dat er zo laat in het jaar nog zo veel SDE+ open stond ontstond een prima rendementsoptie op zonnepanelen. Na de informatiebijeenkomst op 21 oktober hebben acht ondernemers uit PrimA4a ingetekend met 4.616 panelen goed voor 1.154 kWp! Een samenwerking tussen Projecten LTO Noord en Grontmij verzorgden de aanvragen.

Na-isoleren van stallen levert voordelen op

Na-isolatie levert voor agrariërs duidelijke voordelen op. Denk aan lucht- en winddichtheid, maar ook aan het reguleren van het vochtgehalte. Dat is belangrijk voor het welzijn van vee en de houdbaarheid van gewassen, groente en fruit. Hallen en Stallen Isolatie (H&S) is sinds november de exclusieve isolatiepartner van LTO Ledenvoordeel. LTO-leden krijgen een korting van 10% op het isoleren van stallen, bewaarplaatsen, agrarische gebouwen en de (bedrijfs)woning.

Glastuinbouw zoekt CO2

Momenteel worden warmte en elektriciteit in de tuinbouw veelal door eigen warmtekrachtinstallaties (WKK’s) en gasketels geproduceerd die daarbij ook CO2 in de kas leveren. Maar de komende jaren worden er verschillende aardwarmteprojecten gerealiseerd waarbij géén CO2 vrijkomt. En door verdere energiebesparing zullen de huidige WKK’s minder draaiuren gaan maken. Hierdoor kan er een tekort aan CO2 ontstaan.

Checklist brengt risico stalbrand in beeld

Stalbranden zorgen voor veel (dieren)leed en schade. Jaarlijks branden enkele tientallen stallen af. De schadelast loopt in de miljoenen euro's. Het is daarom goed om het risico op een stalbrand zoveel mogelijk te beperken. Dat kan nu met een checklist.

Op checklistbrand.nl staat sinds deze week een vragenlijst die veehouders helpt met het nemen van maatregelen om het risico op stalbrand te verkleinen.

Pagina's