Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Voorlichtingsbijeenkomst wijziging SDE+ voor windenergie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert op 15 april 2015 van 10.00 uur tot 13.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst over de veranderingen in SDE+ 2015 op het gebied van windenergie.Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de ontwikkeling van windenergieprojecten. Er wordt geen voorlichting gegeven over andere subsidiemogelijkheden binnen de SDE+.Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van hernieuwbare energie. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit.

Demo: Meer gras met minder stikstof!

DEMONSTRATIE donderdag 24 april 2014 van 10.30-12.30 uur te Vlist
MEER GRAS MET MINDER STIKSTOF !
Dat is mogelijk, het is beproefd en bewezen in het Programma Precisielandbouw  (PPL).
De machines en meststoffen die daarvoor nodig zijn komen nu  op de markt.
Het landelijk demonstratieproject  "Schoon, Zuinig en Precies Bemesten " (SZPB) nodigt u uit om daarvan kennis te nemen, middels een demonstratie.
Datum
Donderdag 24 april 2014,  van 10.30-12.30  uur

Informatiebijeenkomst Asbestsanering en Zonnepanelen

Hoe pakt u het verwijderen van een asbest dak aan? Hoe kunt u slim een nieuw, duurzaam dak met zonnepanelen realiseren? Hoe regelt u het financieel? Welke stimuleringsregelingen zijn er?
Al deze vragen, en nog veel meer, worden beantwoord op twee informatiebijeenkomsten ‘Asbestsanering & Zonnepanelen’ op 16 en 23 februari 2015. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor (voormalige) agrarische ondernemers en particuliere eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok in de regio Noord-Veluwe. Aanmelden kan via info@igev.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.

 

 

Het Nieuwe Telen: Nivolatoren bij Kwekerij De Hazekamp

In opdracht van het programma Kas als Energiebron heeft AgriHolland nieuwe films gemaakt over Het Nieuwe Telen (HNT), met telers die met energie-innovaties voorlopen. Kwekerij De Hazekamp vertelt over de ervaringen met nivolatoren bij alstroemeria.
In de eerste film vertelt alstroemeriakweker Gert van Daalen van Kwekerij De Hazekamp in Brakel over zijn ervaringen met nivolatoren. Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw monitoren de kassen en vertellen over de resultaten.

Stand van zaken SDE+ op 29 januari 2015

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is een regeling die het ministerie van Economische Zaken inzet om de productie van duurzame energie te stimuleren. De SDE+ 2014 is op 18 december 17:00 uur gesloten.
 
Voor de SDE+ 2014 is een budget van € 3,5 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. De aanvragen worden nu inhoudelijk beoordeeld. De beoordeling van deze projecten kan leiden tot een (gedeeltelijke) honorering, een afwijzing of een intrekking.
 

Vallei Boert Bewust wint aanmoedigingsprijs

Het project 'Vallei Boert Bewust' heeft de Aanmoedigingsprijs voor de Utrechtse land- en tuinbouw gewonnen.

De Utrechtse gedeputeerde Bart Krol reikte de prijs vrijdagochtend tijdens de Dag van LTO Noord Utrecht op Boerderij Mereveld in Utrecht uit aan Jan Overeem en Lisanne Oskam van Vallei Boert Bewust.

Bij Vallei Boert Bewust draait het erom te laten zien wat zich afspeelt in de stallen en daarbij het contact te zoeken met de maatschappij.

Herman Wijffels prijs voor duurzame innovaties

De Rabobank gaat ook in 2015 weer op zoek naar de beste duurzame innovaties in de wedstrijd om de Herman Wijffels Innovatieprijzen. Een van de categorieën is Food & agri: innovaties voor duurzame landbouw en voedselvoorziening.
(Startende) ondernemers kunnen 30.000 euro verdienen om hun  innovatie verder op weg te helpen. De winnaars krijgen daarnaast toegang tot belangrijke netwerken, krijgen publiciteit en erkenning. Met de Herman Wijffels Innovatieprijs wil de Rabobank een stimulans bieden aan duurzaam en innovatief ondernemen.

Toekenning beschikking SDE+ subsidie

Tot nu toe heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bijna 1,513 miljard aan SDE+ subsidie toegekend. Het afgelopen jaar was er voor hernieuwbare energieprojecten 3,5 miljard euro beschikbaar. De indienperiode voor 2014 liep af op 18 december om 17.00 uur.

Resultaten project Nutriëntenproject Veenweiden Rijn West

Uit een voorlopige analyse van de graskuilen van de 94 deelnemers van de studiegroepen van Dirksen Management Support uit het Groene Hart blijkt dat de kwaliteit van de eerste snee van 2014 nogal anders (gunstiger) is dan die van de voorgaande jaren.

De grasgroei begon dit seizoen vroeg en er kon al vroeg gemaaid worden bij doorgaans gunstige omstandigheden. Hierdoor was de opbrengst niet hoog en dat resulteert in een 20 – 30 g per kg ds hoger ruw eiwitgehalte. Bij een jonger groeistadium is er minder verhouting (lager ADL-gehalte) en bijgevolg is de

Pagina's