Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Seed meets Technology breidt sterk uit

Seed meets Technology 2015

Op 22, 23, 24 en 25 september is de tweede editie van Seed meets Technology. Het evenement breidt dit jaar uit tot 25 bedrijven die hun innovaties tonen aan professionals in de zaadsector, internationale wederverkopers van zaden en aanverwante producten, toeleveranciers en telers zowel nationaal als internationaal. Seed meets Technology is hét evenement dat draait om innovatieve technologie op gebied van zaden.

afbeelding van Ronald Hand

Energieneutraal door collectieve asbestsanering en zonnepanelen van LTO

ZLTO door het oog van leden: Asbestsanering

Henrie van Summeren uit Elsendorp deed afgelopen jaar mee aan een collectief 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'-traject van ZLTO. In deze video vertelt hij over zijn ervaringen. "Het is fijn dat je niet zelf overal achteraan hoeft te gaan. En het is mooi dat je de sanering kunt doen en direct de panelen erop kunt leggen."
 
  

Akkerbouwer De Jong slaat zonne-energie op in eigen accu

Op het erf van akkerbouwerJan Reinier de Jong uit Odoorn staat een zeer innovatief zonnesysteem. Hij slaat zelfopgewekte energie op in een accu. Nu nog in een tijdelijke test variant , maar vanaf aankomende zomer in een grote accu van 275 kilowattuur. Zo kan de Jong zelf stroom gebruiken wanneer de prijzen het laagst zijn en stroom leveren op de duurste momenten. “Het mooie is dat ik de hele investering binnen 7,5 jaar heb terugverdiend.”

Subsidie Verduurzaming Veehouderij UDV 2015

Net als vorig jaar kunnen ook in 2015 ondernemers in de veehouderij subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan een verdere verduurzaming van de veehouderij. Dit jaar wordt een totaalbedrag van Euro 610.000,- ter beschikking gesteld. Het aanvragen van een UDV subsidie kan vanaf 1 juli tot en met 10 september via de RVO website.

Overijsselse melkveehouders werken aan efficiëntie op het bedrijf

Inschrijving 'Vruchtbare Kringloop Overijssel' van start

Overijsselse melkveehouders die hun kennis willen vergroten over de efficiëntie van hun bedrijf kunnen zich tot 28 juni 2015 aanmelden voor het eerste jaar van Vruchtbare Kringloop Overijssel. In dit project werken veehouders aan het verbeteren van de kringloop op hun bedrijf. In studiegroepen onder leiding van experts wordt gewerkt aan mineralenbenutting en beperken van verliezen. Verbeteren van het bedrijfsresultaat én bewust omgaan met de mineralenstroom is het resultaat.

LTO collectief aan de slag met asbestsanering en zonnepanelen

De eerste asbestsanering van het collectieve traject in Groningen is begin volgende week een feit. Vijf LTO Noord-afdelingen in Groningen (Het Hogeland, Fivelingo, De Marne, Winsum en Bedum/Ten Boer) sloten eerder dit jaar hiervoor een tweejarig contract met asbestsaneerder Man&Mach.
 

3,4 miljard euro aan aanvragen: SDE+ bijna uitgeput

De aanvragen voor de SDE+ gaan dit jaar hard. Sinds de opening van de regeling op 31 maart 2015 zijn er in totaal 215 aanvragen gedaan met een totaalwaarde van ruim 3,4 miljard euro. Mochten al deze aanvragen gehonoreerd worden, dan is de SDE+ voor het jaar 2015 al bijna vergeven.
 

Sneller en effectiever spuiten van landbouwgewassen

De ontwikkeling van nieuwe spuittechnieken is belangrijk. De Wingssprayer is hier ook een voorbeeld van. Deze nieuwe techniek beperkt het wegwaaien van kleine druppels (drift) naar de omgeving tijdens het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen. Door een neerwaartse luchtstroom zorgt de wingssprayer ervoor dat de spuitvloeistof direct in het gewas wordt gespoten. LTO staat achter de ontwikkeling van dit soort technieken.
 

Ruim baan voor ‘nieuwe boeren’

De Nederlandse agrofood heeft net als elke sector behoefte aan frisse ideeën. Nieuwe inzichten, ook – en misschien wel vooral – van jongeren. En komen de ideeën niet van binnen, dan zul je ze van buiten moeten halen. Kort samengevat is dat de belangrijkste oproep van zes landelijke en Brabantse jongerenorganisaties (politiek, agrarisch en foodies) om de transitie van de Nederlandse agrofood naar innovatief, duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd op stoom te houden.

Zelfvoorzienende zoetwaterberging in de land- en tuinbouw draagt bij aan zoetwaterbeschikbaarheid en het beperken van economische schade

De provincie Noord-Holland doet een meerjarige proef met zoetwaterberging bij een bollenteler op Texel. Het doel is economische schade door verzilting en droogte zoveel mogelijk te voorkomen door zelf te voorzien in zoetwater. Door opvang van water op het perceel en efficiënt gebruik hiervan, kan aan de eigen waterbehoefte worden voldaan in droge perioden. Daarnaast is de proef erop gericht kennis en ervaring te delen met agrariërs. Zelfvoorziening op perceelsniveau blijkt goed mogelijk en het effect van continue waterbeschikbaarheid is veelbelovend voor de opbrengst van bollen.

Pagina's