Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Bio-energiedag Oost Nederland was weer een succes!

Voor de vijfde keer heeft op 30 oktober j.l. onder grote belangstelling de Bio-energiedag plaatsgevonden op het provinciehuis in Zwolle. Ook deze keer vonden eerst excursies plaats naar de houtketel van de Muziekwijk en naar de innovatieve slibvergister van het Waterschap Reest en Wieden in Echten.

'Smart Farmer Grid' levert gegevens voor toekomst energienetwerken

Duurzame energieproductie, energiebesparing en slimme innovaties vragen om een slim energienet. Dit geldt vooral in het buitengebied. Juist daar wordt met behulp van biomassa en met zonnepanelen op daken van stallen ook energie geproduceerd. Dat is de reden om onderzoek te doen naar een smart grid in het buitengebied, een 'Smart Farmer Grid'. Elf Groningse agrarische ondernemers, een aantal particulieren en een installatie (pompgemaal) van waterschap Noorderzijlvest doen mee aan dit project.

Stand van zaken SDE+ 2014 op 4 november

Het beschikbare budget van € 3,5 miljard voor de SDE+ 2014 is op 4 november overtekend. Een dag na het opengaan van fase 6 van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) zijn er 3.552 aanvragen ingediend en is er voor 5.133 miljoen euro subsidie aangevraagd.

 

Dit is € 1,6 miljard meer dan het opengestelde budget. Op 4 november is 669 miljoen euro van het beschikbare budget toegekend aan 310 projecten. De SDE+ 2014 is nog tot 18 december 2014, 17.00 uur open.

 

Persbericht: Minder uitbreiders, maar ook minder stoppers

Op de Nederlandse varkens- en pluimveebedrijven heeft 18,8% van de bedrijfshoofden plannen om de bedrijfsactiviteiten uit te breiden. Vorig jaar was dit 23,5%. 4,5% van de hokdierhouders heeft plannen om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen. Dit blijkt uit de HokdierScanner 2014 die AgriDirect jaarlijks uitvoert.

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

Asbeshoudend dak nu met subsidie laten saneren

Asbest is een gevaar voor de gezondheid. Ingeademde asbestvezels kunnen leiden tot ernstige asbestziekten die moeilijk te behandelen zijn. Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 550 mensen aan asbestkanker, aldus het Instituut Asbestslachtoffers. De politiek heeft daarom het voornemen gesteld om vanaf 2024 asbesthoudende daken te verbieden. 70% daarvan bevindt zich in de land- en tuinbouw. Om het verwijderen van asbestdaken op (voormalig) agrarische bedrijven te bevorderen, hebben de provincies een stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ opengesteld.

Fase zes SDE+ 2014 op 3 november 2014 (17:00 uur) open!

Op 3 november 2014 opent fase zes, tevens de laatste fase van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) open voor aanvragen van een exploitatiesubsidie. Tot op heden is er budget beschikbaar om uw aanvraag te honoreren. Met name voor grootschalige zon-pv (> 15.000 Wp en aansluiting > 3x80A) en vergisting liggen er nu goede kansen om met een SDE+ beschikking uw investering te laten renderen. Klik hier voor meer informatie.

Praktijknetwerk bewaren aardappels over energieverbruik

“Kies een zo laag mogelijke bewaartemperatuur als verantwoord. Kort en krachtig ventileren is beter dan langer met minder vermogen. En let op temperatuurverschillen binnen de partij”. Dit zijn enkele tips die het Praktijknetwerk ‘Slim en Kostenbesparend bewaren’ heeft opgeleverd. Dit netwerk is van 2012 tot en met 2014 door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) – Wageningen UR begeleid.

Stand van zaken SDE+ op 23 oktober 2014

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is op 1 april 2014 geopend. In onderstaande tabel staat de stand van zaken van donderdag 9 oktober 2014, 17.00 uur voor de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte én WKK en hernieuwbaar gas.
Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken bedrijven en (non profit) instellingen tot de productie van duurzame energie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Organische stof is meer waard dan je denkt

Op de Velddag Vredepeel op 10 juli liet Janjo de Haan zien dat een kilo effectieve organische stof per hectare een euro mag kosten. Hij heeft een quick-and-dirty berekening gemaakt op basis van de resultaten van het project Bodemkwaliteit op zandgrond.
 

Pagina's