Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

LTO Noord-afdelingen in Groningen sluiten asbestsaneringscontract met Man & Mach

De LTO Noord-afdelingen Het Hogeland, Fivelingo, De Marne, Winsum en Bedum/Ten Boer hebben een tweejarig contract afgesloten met asbestsaneerder Man & Mach. Tot nu toe hebben zich 71 agrarische ondernemers aangemeld voor dit initiatief met samen 125.000 m2 asbest dak. Meer dan de helft van de bedrijven overweegt om de sanering te combineren met de plaatsing van zonnepanelen. Dit bleek op 17 maart tijdens een informatiebijeenkomst over asbestsanering van de 5 LTO Noord-afdelingen die werd gehouden in het Noord-Groningse Uithuizen.

Zonnestroom levert hoger saldo op dan akkerbouwgewas

Agrarische ondernemers vragen zich wel eens af hoeveel zonnestroom er op een zonnepark opgewekt kan worden en of het aantrekkelijk is om minder productieve akkerbouwpercelen uit productie te nemen en er stroom op te gaan produceren.
 

Marktplaats voor vraag en aanbod bijen

Voor de vraag en aanbod van bijenvolken is vanaf deze week op internet een speciale Marktplaats beschikbaar via de website van BijenkennisNET.

Deze Marktplaats is een initiatief van LTO samen met de NBV (Nederlandse Bijenhoudersvereniging) en is te vinden op het internetplatform BijenkennisNET.

Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën

De Agenda voor de Veenkoloniën, LTO Noord, AVEBE en de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen willen gezamenlijk de landbouw in de Veenkoloniën versterken. Daarom hebben ze het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020  (PDF

Quickscan brengt asbestsituatie in beeld

Het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig wil het proces van asbestverwijdering vergemakkelijken, verbeteren en versnellen. Te beginnen met het in beeld brengen van de eigen asbestsituatie met behulp van een quickscan.

'Investeren in energiebesparing verbetert diergezondheid'

PIT-magazine nummer 12 is uit, dit keer met Mark van Dijk, trots exploitant van de 'Knoerishoeve', in de hoofdrol. Het besparen van energie is voor Mark van Dijk een belangrijk issue. Zo investeerde hij flink in het conditioneren van stallucht in zijn zeugenstal. "Ik probeer mijn kraamzeugen een zo constant mogelijk en comfortabel stalklimaat aan te bieden. Hierdoor blijven mijn varkens gezonder en het kost ook nog eens minder energie." Het systeem Geobalance van Inno+ verwarmt én koelt de stal op basis van warmte uit de bodem.

Bij veel boeren gaat ‘het dak eraf’ en komen er zonnepanelen voor terug

EINDHOVEN - In de daken van talloze stallen en schuren bij Brabantse boerenbedrijven zit nog asbest. Het zou in totaal gaan om miljoenen vierkante meters. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) spoort de agrarische ondernemers aan om deze daken te vervangen door zonnepanelen. “Het is een investering, maar het loont op termijn en het is beter voor het milieu”, zegt Ruud Hoosemans van de ZLTO in het Omroep Brabant-programma Booming Brabant.

LTO Noord Overijssel pleit voor provinciaal asbestbeleid na rapport provincie Overijssel

Landbouworganisatie LTO Noord Overijssel wil op korte termijn nader onderzoek naar de mogelijke vervuiling van grond door asbestdaken op boerenbedrijven. Uit een recent uitgelekt rapport van de provincies Overijssel en Gelderland blijkt dat er gevaar voor de volksgezondheid kan optreden als er onder asbestdaken op boerenerven geen dakgoot zit.

Verdunde mest zorgt voor meer gras

Verdunde mest zorgt voor meer gras

 

Het aanwenden van met water verdunde mest geeft minder ammoniakemissie én een plus op de grasopbrengst van 8 tot 17%. Dat laatste bleek afgelopen zomer uit praktijkproeven bij pilotveehouders Jan Hemstede en Henk van Dijk.

Subsidieregelingen energie-innovatie 1 april 2015 open

Het ministerie van Economische Zaken stelt € 103 miljoen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten, via diverse subsidieregelingen van de Topsector Energie.
Doel van deze Topsector is schone en efficiënt opgewekte energie, die Nederland economisch sterker maakt. De eerste subsidietranche is nu gepubliceerd: aanvragen indienen kan vanaf 1 april 2015.

Pagina's