Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Goed boeren in kleinschalig landschap

Perspectief jonge (agrarische) ondernemers

Het landschapspanel Nationaal Landschap Noordoost-Twente diende een praktijkvraag in over het toekomstperspectief van jonge agrarische ondernemers. Het landschapspanel en het platform van “Goed boeren in kleinschalig landschap” stelden dat contacten tussen jonge agrariërs en jonge ondernemers uit andere sectoren kunnen leiden tot innovaties en innovatieve vormen van samenwerking. Om kansen voor de toekomst inzichtelijk te krijgen en contacten tussen jongeren uit verschillende sectoren te stimuleren, werkte “Goed boeren in kleinschalig landschap een plan van aanpak uit. Landbouw, toerisme & recreatie en MKB waren, als belangrijke economische pijlers van Noordoost-Twente, meegenomen in dit plan. De uitwerking van de praktijkvraag resulteerde in de ontwikkeling van de masterclass 'Gebiedsgericht en innovatief ondernemen in Noordoost-Twente'.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!