Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Goed boeren in kleinschalig landschap

Samenwerking stoppende en groeiende bedrijven

Binnen de landbouw van Noordoost-Twente is er een blijvende (en stijgende) vraag naar productiemiddelen. Echter, door de fiscale en financiële complexiteit kiezen stoppers soms voor een eenvoudigere weg en krijgt bijvoorbeeld hun grond een natuurfunctie. LTO Noord-afdeling Tubbergen diende daarom de volgende praktijkvraag in bij het platform van “Goed boeren in kleinschalig landschap”: Is het mogelijk dat bedrijven die willen groeien dit in samenwerkingsverband kunnen doen met gestopte bedrijven of bedrijven die willen afbouwen? Beiden hebben belang bij een optimaal gebruik van hun agrarische productiemiddelen. De huidige structuren bemoeilijken echter een eenvoudige samenwerking vanuit juridisch en organisatorisch oogpunt.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!