Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Goed boeren in kleinschalig landschap

Samenwerking Twence – compost

LTO Noord-afdeling Losser ziet kansen in een samenwerking tussen agrariërs uit Noordoost-Twente en Twence en diende daarover een praktijkvraag in. Door de schrale gronden in het gebied te verrijken met compost is de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Afhankelijk van de hoeveelheid zorgt de humuslaag voor een toename van de vruchtbaarheid en verbetering van de waterhuishouding. Voor de agrarische ondernemer betekent dit bijvoorbeeld opbrengstbehoud of –verhoging van gewassen en meer natuurlijke weerstand van het gewas. Daarnaast kan, door het gebruik van compost van Twence, de lokale kringloop zich verder sluiten.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!