Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Goed boeren in kleinschalig landschap

Projectuitleg

“Goed boeren in kleinschalig landschap” was gericht op het uitwerken en toepassen van vragen afkomstig uit de praktijk van Noordoost-Twente, die een relatie hebben met landbouw, economie en landschap. Individuen en organisaties in Noordoost-Twente konden ruim twee jaar praktijkvragen indienen bij het project. Het gebied greep deze kans met beide handen aan en dat leverde veel gevarieerde praktijkvragen op. Deze praktijkvragen kwamen terecht bij het platform van “Goed boeren in kleinschalig landschap”.
 
Het platform vormde de kern van het project en vervulde drie belangrijke taken:

  • Vaststellen van het wel of niet in behandeling nemen van de ingediende praktijkvragen;
  • Richting geven in de aanpak voor de beantwoording van een praktijkvraag;
  • Advisering van de vraagcoördinator of werkgroep, die zich richtten op de uitwerking en uitvoering van de praktijkvraag.

 
Binnen de projectperiode van 2011 t/m 2013 zijn veertien praktijkvragen in uitvoering genomen door “Goed boeren in kleinschalig landschap”. Vind hier de veertien praktijkvragen.
 
Het project “Goed boeren in kleinschalig landschap” was een initiatief van LTO Noord en Provincie Overijssel. Projecten LTO Noord voerde de projectleiding.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!