Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Goed boeren in kleinschalig landschap

Uitwerking

“Goed boeren in kleinschalig landschap” stelde een werkgroep in voor de uitvoering van deze praktijkvraag:

  • Arie Mentink, Uitvoeringscommissie Saasveld-Gammelke
  • Herman Nieuwe Weme, LTO Noord-afdeling Dinkelland-Oldenzaal
  • Gerard Davina, gemeente Dinkelland
  • Eibert Jongsma, Landschap Overijssel
  • Jan Rosing, Dienst Landelijk Gebied
  • Lieke van Berkum, project “Goed boeren in kleinschalig landschap”

De werkgroep onderzocht de mogelijkheden voor een overkoepelend landschapsplan passend bij het landschap en bij de agrarische bedrijfsvoering. Hierbij werd op gemeenteniveau voordeel verwacht in relatie tot landschappelijke kwaliteit en vergunningverlening. Door dit via een pilot in de praktijk uit te voeren, werd op praktische wijze duidelijk wat hierbij wel en niet werkt.
 
Eind 2011 vond een informatiebijeenkomst plaats in het gebied (zie hier de presentatie die Alterra tijdens de avond hield). Uiteindelijk gaven ruim veertig ondernemers zich op voor het gezamenlijke landschapsplan. De deelnemers konden in verschillende inventarisaties hun plannen en wensen kenbaar maken. Najaar 2012 zijn de definitieve besluiten voor het verplaatsen van de landschapselementen in Saasveld-Gammelke vastgesteld en startten de uitvoerende werkzaamheden van het gezamenlijke landschapsplan Saasveld-Gammelke. De aanplant van nieuwe landschapselementen is begin 2013 afgerond.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!