Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Primeur bij telen Vreeken in Rijsenhout: gelijkspanning in de kas

 

Bij Bouvardiateler Vreeken in Rijsenhout is op 15 mei een proefinstallatie in gebruik genomen met assimilatiebelichting op gelijkspanning.

De gelijkspanning is gebruikt om 48 HID-lampen van Philips te bedienen. De armaturen zijn voor dit doel omgebouwd. De stroom is afkomstig van een converter, die 400 volt wisselspanning omzet in 700 volt gelijkspanning. Het betreft vooralsnog een pilot, bedoeld om armaturen en aansluitingen voor gelijkspanning te ontwikkelen en testen.

Deltaplan nodig voor asbestdaken in Overijssel

ZWOLLE - De wettelijk verplichte sanering van asbestdaken wordt de komende jaren een gigantische, zo niet onmogelijke opgave. Vooral in Overijssel, dat de meeste asbest heeft van alle provincies. In 2024 mag niemand meer asbest op of in het dak hebben. 

 

Hoe worden we betaald als de boer failliet gaat?

Meer SDE+ budget en twee openstellingen in 2016

De doelstelling van het kabinet om in 2023 16 procent duurzame energie op te wekken wordt naar verwachting gehaald. Dat laat minister Kamp van Economische Zaken. 

De komende tijd wordt ingezet op maatregelen die nog niet in deze energieverkenning zijn meegerekend. Daarmee komt ook het doel van 14 procent duurzame energie in 2020 in beeld. 

Publieke belangen raken ondergesneeuwd in het topsectorenbeleid

In het topsectoren beleid wordt publiek private samenwerking (PPS) breed ingezet als middel om zowel duurzaamheid als economische concurrentiekracht te realiseren. Het idee is dat publieke middelen de private inzet versterken en dat publieke belangen profiteren van private innovatiekracht. In de praktijk raken publieke belangen regelmatig ondergesneeuwd in publiek private samenwerking, zo bleek uit de evaluatie van de PPS ‘Teelt de grond uit’.

afbeelding van Ulko Stoll

Dag van de bodem

Op 1 oktober organiseert gemeente Hof van Twente de Dag van de Bodem, samen met andere belanghebbenden als Vitens, de waterschappen, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de LTO. De dag is met name bestemd voor agrariërs.

Keteninformatie via CHAIN Magazine

CHAIN Magazine

CHAIN magazine, het opiniërende ketenmagazine voor de groente- en fruitketen, krijgt een nieuwe uitgever. Versmarketingbureau STR3TCH bereikte overeenstemming met Vollegrondsgroente.net om per 16 september 2015 de exploitatie en alle rechten van het magazine over te nemen. De eerste uitgave onder de nieuwe uitgever zal medio november 2015 op de deurmat vallen.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Provincies overwegen verlenging regeling Asbest eraf, zonnepanelen erop

Sinds 2013 is de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ van kracht voor (voormalige) agrariërs en particulieren in het buitengebied. Deze regeling biedt € 4,50 per vierkante meter te saneren asbestdak. Daarnaast dient tenminste vijf kilowattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd te worden.

Melkveehouder Vergeer zelfvoorzienend door eigen mini-windmolens

windenergie vergeer

Bij maatschap Vergeer in Overschild staat sinds april een mini-windmolen op het erf. De molen heeft een hoogte van bijna vijftien meter, een diameter van 12 meter en een jaarlijkse capaciteit van ruim 30.000 kWh. Deze ‘grote boom’ past prima in het landschap met zijn groene paal en houten bladen. Jos Vergeer is zo enthousiast dat er volgend voorjaar een tweede molen bij komt om zelfvoorzienend te worden. “Deze windmolens kosten me op jaarbasis minder dan zonnepanelen. En dit is toch veel mooier!” 
 
De primeur

Energie in energieplaatje steken

PIT-magazine nummer 21 "Energiebeheer en besparen" is uit met John van Paassen, trotse varkenshouder in Deurne, in de hoofdrol. 
Bij een draaiend varkensbedrijf is het energievraagstuk eigenlijk niet zo spannend, vindt John. "Vooral bij nieuwbouw is het belangrijk de goede keuzes te maken om de toekomstige energiehuishouding van je bedrijf zo gunstig mogelijk te beïnvloeden."

Pagina's