Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Gasopwerkingsinstallatie Bio-Up geplaatst bij proefboerderij De Marke

Eerste Bio-up in werking
Op 8 december is de pilot van de gasopwerkingsinstallatie Bio-Up geplaatst bij proefboerderij De Marke in Hengelo, Gelderland, onderdeel van de Wageningen Universiteit. De Bio-Up is een kleinschalige gasopwerkingsinstallatie. Met de Bio-Up is het mogelijk om op boerderijschaal rendabel biogas op te waarderen naar Groen Gas, gas van aardgaskwaliteit.

Boer Bier Water heeft de ZLTO Initiatief Juryprijs gewonnen

De samenwerking Boer Bier Water heeft de ZLTO Initiatief Juryprijs gewonnen. De Publieksprijs ging naar Christ en Jacqueline Monden uit Etten-Leur voor het telen van kruiden op water. De prijzen werden donderdag aan het einde van het ZLTO Congres in Den Bosch uitgereikt.

8 miljard voor stimulering duurzame energieproductie in 2016

In 2016 wordt opnieuw subsidie verstrekt voor de productie van duurzame energie via de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling. De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. De eerste ronde is van 1 maart tot en met 31 maart 2016 en heeft een budget van 4 miljard euro. In totaal is 8 miljard beschikbaar.
 

Huishoudens en bedrijven krijgen bijdrage voor sanering asbestdaken

Vanaf volgend jaar kunnen eigenaren van gebouwen die nog een dak met asbest hebben een subsidie aanvragen voor renovatie. De subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn. Dit verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor schadelijke asbestvezels kunnen vrijkomen.

LTO Nederland pleit voor voortzetting van convenant 'Schone en Zuinige Agrosectoren'

LTO pleit voor voortzetting van het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ en een krachtige stimulans voor monovergisting van dierlijke mest. Deze innovatieve vergistingstechniek biedt volop kansen en het mest snijdt aan twee kanten: meer duurzame energie en minder broeikasgassen. Daarom is LTO voor een vliegende start van monovergisting: financier tweehonderd installaties zodat de kosten fors omlaag kunnen worden gebracht en deze techniek concurrerend wordt.
 

Video: Winst uit energie

Hoe kunnen LTO Noord-leden gezamenlijk winst uit energie halen en besparen op hun energierekening? Daarover dachten afdelingsbestuurders uit Gelderland en Overijssel na op de bijeenkomst 'Winst uit Energie'. Deze bijeenkomst werd georganiseerd vanuit het programma Klimaat en Energie van LTO Noord.

Tijdens de bijeenkomst in Nieuw Heeten werden de bestuurders bijgepraat over beleid rond klimaat en energie. Ook sprak men over de vertaalslag van beleid naar concrete maatregelen op het erf.

Voorlopige correctiebedragen 2016 bekend voor bestaande SDE beschikkingen

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de voorlopige correctiebedragen voor 2016 voor de SDE en SDE+ gepubliceerd.
Met de correctiebedragen bepaalt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de voorschotten die in 2016 maandelijks aan gerealiseerde projecten worden uitbetaald. Het gaat hier om projecten, in de periode 2008-2015, waarvoor SDE(+) subsidie is verleend.

Kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen (monovergisting) in het Activiteitenbesluit

Dit wijzigingsbesluit brengt de kleinschalige vergisting van uitsluitend dierlijke mest (hierna: monovergisting) onder het Activiteitenbesluit in een nieuwe paragraaf 3.5.10. De overheid zet in op het rendabeler worden van verduurzaming in samenwerkingsverbanden door belemmeringen rond diverse projecten weg te nemen, de zogenaamde Green Deals. Door bestaande belemmeringen blijft een aanzienlijk potentieel van verduurzaming nog onbenut.

afbeelding van aukejanveenstra

Aan de slag met de Kringloopwijzer? Bekijk de film

Op 1 maart 2016 moeten alle veehouders met een fosfaatoverschot in 2015 de KringloopWijzer ingevuld en ingediend hebben. Dit kunnen zij doen op www.dekringloopwijzer.nl. Op deze site kunt u als ondernemer terecht voor het indienen van de KringloopWijzer. In de film: ‘Aan de slag met de KringloopWijzer, krijgt de veehouder een goede indruk hoe het werkt.

Pagina's