Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennis moet Stromen

Chrysantenteelt in substraatbedden

KRW-nummer: 08038
Contact: Tycho Vermeulen (tycho.vermeulen@wur.nl)
 
Samenvatting uit het IP/KRW eindrapport
 
Het project Chrysantenteelt op substraatbedden heeft samen met de praktijk gewerkt aan nieuwe, emissievrije teeltsystemen voor de grondgebonden chrysantenteelt. Na een brede ontwerpfase werd samen met ondernemers gekozen voor een low-tech, mid-tech en high-tech variant:

  • Low-tech: Diep grondbed – op 70 cm diep een plastic met drainagesysteem ingegraven;
  • Mid-tech: zandbed – een 15-20 cm diepe laag grof zand boven een verticale drainagelaag. In twee varianten werd dan wel eb-vloed gegeven van onderaf of werd een continu waterniveau gehandhaafd in de onderste centimeters van het zand.
  • High-tech: mobiele veen-systemen en substraatloze systemen: veentafel, 3 cm brede cassettes, drijvende plantjes boven een ‘vijver’ en wortelsproei.

Vooral de mid-tech-variant werd gezien als meest kansrijk vanwege de relatief gemakkelijke introductie in de praktijk: bovengronds verandert er immers weinig voor de teler.
Het zandbed is in 6 teeltronden getest en vervolgens op kleine schaal in een praktijkexperiment verder onderzocht. In de eerste zes teeltronden bleken de resultaten van het zandbed dichtbij, maar veelal net onder die van de grondreferentie. Op basis van deze resultaten is besloten geen grootschalig, maar kleinschalig praktijkonderzoek te doen bij één chrysantenteler. Het systeem is destijds aangepast om het grootste mankement het hoofd te kunnen bieden: te beperkte aanvoer van voeding en water bij de wortels. In de teeltronden die volgden werd echter de nodige meerproductie van 10-15% om een rendabele teelt te kunnen halen niet gerealiseerd.
Bedrijven en de landelijke chrysantenteelt werken verder aan het verlagen van de emissie vanuit de chrysantenteelt, onder andere door het voortzetten van het werk aan het zandbed. Ondanks dat het systeem nog niet rendabel is, is het wel het enige emissievrije teeltsysteem wat dicht bij de praktijk staat. In het project met Provincie Gelderland is voorzien in nog twee teeltronden. Deze ronden worden voortgezet. Parallel worden door de sector

  • strategieën ontwikkeld voor emissie-arm telen in de grond (sensoren en betere irrigatiesystemen) en
  • doorgewerkt aan substraatloze systemen als verder toekomstperspectief: drijvende systemen, cassettebed en wortelsproei.

De kennis uit het project over ontwerpmethodiek en plantenfysiologie wordt inmiddels toegepast bij de ontwikkeling van teeltsystemen voor 5 open teelt gewasgroepen (zomerbloemen, bladgewassen, bollen, boomteelt en fruitteelt) alsmede de lysianthusteelt. De volgende systemen – ontwikkeld in het chrysantenwerk – worden nu getoetst: Zandbed (zomerbloemen en bollen) en cassettes (lysianthus). Daarnaast wordt in de bladgewassen en de prei gewerkt met substraatloze systemen, waar het chrysantenwerk ook veel kennis aan heeft bijgedragen. In alle gevallen is emissievrij telen een systeemeis.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!