Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennis moet Stromen

Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen door weerpalen en waarschuwingssysteem

KRW-nummer: 08089
Contact: Peter Frans de Jong (Peterfrans.de jong@wur.nl)
 
Samenvatting IP/KRW eindrapport
Het gebruik van waarschuwingsmodellen zal het aantal bespuitingen nog meer kunnen beperken in de fruitteelt en de boomkwekerij. Daarmee wordt automatisch de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte- en bodemwater beperkt met een chemisch schoner oppervlakte water als gevolg. De basis ligt bij weerstations die het microklimaat in de boomgaard meten. Vervolgens voorspelt een beslissingsondersteunend systeem de ontwikkeling van de ziekte en geeft aan wanneer belangrijke infectiemomenten te verwachten zijn.
 
Het doel van het project was het aantal bespuitingen met 25% te verminderen. Dit werd mogelijk gemaakt door:

  1. de beschikbaarheid van weergegevens en de waarschuwingsmodellen te verbeteren,
  2. drie waarschuwingsmodellen te ontwikkelen voor belangrijke ziekten. Door de fruitteelt met de boomkwekerij te laten samenwerken, kan dat zorgen voor een breder gebruik van waarschuwingsmodellen en kostenvermindering in het onderhoud van weerstations en waarschuwingsmodellen.

 
Het project is uitgevoerd met de volgende partners: PPO Bollen, Bomen en Fruit (onderdeel van Wageningen UR), Waterschap Rivierenland, Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en LTO. Deze groep heeft het project de richting en inhoud gegeven.
 
Het is mogelijk gebleken gemiddeld een vermindering in het aantal bespuitingen met 25% tegen de ziekten waar een waarschuwingsmodel voor ontwikkeld is, te behalen. Dit zal ook resulteren in een vergelijkbare vermindering van de belasting van oppervlaktewater. Bij de ene ziekte is deze reductie groter en bij de andere lager. De beschikbaarheid van de weersgegevens en de waarschuwingsmodellen is ook verbeterd doordat de weersgegevens en de modellen te zien zijn op de website www.weerpalen.nl . Daarnaast zijn er waarschuwingsmodellen voor zwartvruchtrot en vruchtboomkanker ontwikkeld. Voor meeldauw op appel lopen er besprekingen om het model operationeel te krijgen in 2012. Voor meeldauw op eik en esdoorn is het niet gelukt. Mogelijk zal er een vervolg project komen. Op het ogenblik maken fruittelers en vruchtboomkwekers gezamenlijk gebruik van de weerstations. Voor laanboomkwekers is het in principe mogelijk maar wordt het niet gedaan omdat er nog geen goedwerkende modellen zijn. Het gebruik van waarschuwingsmodellen brengt kosten met zich mee namelijk €90,- per perceel per model. Tegenover de kosten staan de besparingen in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wat op kan lopen tot €3.450,- per hectare.
 
Wanneer er gespoten gaat worden met vernieuwende toedieningstechnieken (zoals sensor gestuurd spuiten) en waarschuwingsmiddelen dan zal een nog verdere verbetering gerealiseerd worden van de chemische waterkwaliteit.
 
Of ondernemers gebruik gaan maken van de waarschuwingsmodellen zal afhankelijk zijn van een goede begeleiding over een aantal jaren. Deze begeleiding zal vooral moeten plaatsvinden door voorlichters. Met de initiatiefnemers van weerpalen.nl zijn er gesprekken om dit meer vorm te geven voor de komende jaren via bijvoorbeeld een praktijknetwerk. Ook in het buitenland is er interesse voor de waarschuwingsmodellen waardoor een reductie over een groter gebied dan Nederland bereikt kan worden.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!