Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Afbraak afgassen mestopslagen in weidegrond

Doelstelling
- Is er op kosteneffectieve wijze een systeem voor kosten van en benodigde energie voor ontrekken afgas uit de mestopslag en injectie in de gasverdeellaag te ontwikkelen?
- Is het afgas op veilige wijze te verwerken? Er mag nergens een explosief gasmengs

Opdrachtgever
Ministerie van EL&I
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Dierlijke mest
Status
Lopend
Soort project
Project
Resultaten
Er zijn nog geen resultaten gepubliceerd.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!