Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Koeien & Kansen: zoektocht naar een duurzame melkveehouderij

Maatschappelijke acceptatie van de bedrijfsvoering is voor de toekomst van de melkveehouderij steeds belangrijker.
Veel melkveehouders beseffen dat. Niet alleen techniek en economie zijn belangrijk voor de bedrijfsontwikkeling. De maatschappij kijkt mee en stelt nieuwe randvoorwaarden. Veehouders beheren een groot deel van het Nederlandse landschap. Hoe gaan ze daar om met milieu, natuur, landschapsinrichting en dierwelzijn? In 'Koeien & Kansen' zoekt een groep van 16 enthousiaste melkveehouders samen met onderzoekers naar de mogelijkheden van een duurzame en tevens maatschappelijk geaccepteerde melkveehouderij.
 

Uploaded on SlideServe by dalton | Upload your own presentation

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!