Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Innovatieprogramma emissiearm veevoer herkauwers

Doelstelling
Het programma kent drie onderdelen:
•het verbeteren van bestaande kennis met betrekking tot veevoer/rantsoen en de uitstoot van methaan. Via dierproeven in klimaatkamers moet er een verbeterd emissiemodel worden ontwikkeld. Dat model moet benut kunnen worden voor het ontwikkelen van nieuwe voeders en additieven die helpen om de uitstoot van methaan te onderdrukken;
•de communicatie met en naar de praktijk. Het idee is om de kennis uit het nieuw ontwikkelde emissiemodel te toetsen op proefbedrijf De Marke en op de Koeien&Kansen-bedrijven;
•de ontwikkeling van een praktische indicator voor methaanuitstoot, zodat melkveehouders via het rantsoen gericht op de methaanuitstoot kunnen sturen, bijvoorbeeld via de vetzuursamenstelling van de melk.

Opdrachtgever
Ministerie van EL&I
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Veevoer
Status
In ontwikkeling
Soort project
Marktimplementatie
Resultaten
Er zijn nog geen resultaten bekend
 

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!