Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Cowfortable 3: Grensverleggend huisvesten van melkvee

Doelstelling
Het ontwikkelen van melkveeconcepten door te spelen met de elementen van technische innovaties, behoud van beweiden en slim samenwerken.

Opdrachtgever
Courage, InnovatieNetwerk
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Stalsystemen
Status
Afgerond
Soort project
Project
Resultaten
Op het gebied van emissiereductie in een vrijloopstal worden er in het rapport 3 mogelijkheden benoemd;
-Ten eerste kan lucht gewassen worden in gesloten stallen, zoals in de intensieve veehouderij al gebeurt.
-Als tweede innovatiepad zou het afvangen van gassen uit de lucht in natuurlijk geventileerde stallen een oplossingsrichting kunnen zijn. Technieken om ammoniak te filteren uit lucht zijn verder gevorderd dan het afvangen van methaan.
-Als derde spoor dienen de mogelijkheden van het snel scheiden van mest en urine verder ontwikkelt te worden. Er wordt momenteel geëxperimenteerd met verschillende bodems of vloeren in vrijloopstallen. Met name bij een kunststofvloer met een poreuze toplaag en een drainerende onderlaag wordt een snelle scheiding bereikt. Door de dikke mestfractie op de toplaag machinaal te verwijderen worden emissies beperkt en blijft de toplaag hygiënisch.
Toepasbaarheid
Reductie van emissies van ammoniak en broeikasgassen valt niet mee in een vrijloopstal doordat een groot oppervlakte besmeurt is met mest en omdat er ventilatie wordt nagestreefd om de toplaag voldoende droog te houden. Er zijn drie oplossingsrichtingen denkbaar.
1. De lucht kan gewassen worden mits de stal gesloten is. Dit is in het rapport niet uitgewerkt omdat dit niet past bij het open karakter van een melkveebedrijf.
2. Afvangen van gassen uit de lucht in natuurlijk geventileerde stallen. Technieken om methaan af te vangen zijn nog niet zo voer (ammoniak kan al wel uit lucht gefilterd worden). Een rond dak zou evt het afzuigen van lucht iets makkelijker maken, echter dit wordt momenteel nog getest door TU Delft.
3. Snel scheiden van mest en urine, dit moet nog verder ontwikkeld worden. Er worden nu testen gedaan met verschillende bodems of vloeren in vrijloopstallen. Met name bij een kunststofvloer met een poreuze toplaag en een drainerende onderlaag wordt een snelle scheiding bereikt. Door de dikke mestfractie op de toplaag machinaal te verwijderen worden emissies beperkt en blijft de toplaag schoon.

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!