Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Methaanemissie uit vleesvarkensstallen

In de varkenshouderij worden huisvestingsystemen toegepast die de emissie van ammoniak beperken. Eén van de systemen die toegepast worden betreft koeling van de mest in de mestkelders. Mestkoeling zou naast de reductie van ammoniakemissie ook de emissie van methaan terug kunnen dringen. Het onderzoek richt zich op deze aanname.
 
Onderzocht is hoeveel de reductie van methaanuitstoot is door mestkoeling. De verschillende meetmethodes die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn ook geanalyseerd. Zo is een meetprotocol voor mestkoelen ontstaan.
 
Lees het rapport

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!