Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Krapper bemesten gras : celwandvertering punt van zorg

Doelstelling
Op De Marke werd onderzocht waarom gras dat geteeld is onder een krappe bemesting, minder goed wordt benut. In dat onderzoek werd geconcludeerd dat een verminderde celwandvertering de belangrijkste oorzaak is. Berekeningen met een model (ontwikkeld door de Animal Sciences Group) laten zien dat een verminderde celwandvertering tot gevolg heeft dat de werkelijke voederwaarde voor de melkkoe lager is dan de analyses aangeven. Of de voederwaarde drastisch minder wordt, hangt af van de samenstelling van het volledige rantsoen. De celwandvertering is dan een punt van zorg.

Opdrachtgever
Ministerie van EL&I
Landbouwsector
Melkveehouderij | Varkenshouderij
Transitiepad
Covergisting | Veevoer | Bodem en bemesting
Status
In uitvoering
Soort project
Praktijkonderzoek
Resultaten
Uitvoering van de mestwetgeving kan tot gevolg hebben dat grasproducten minder goed door de koe benut worden. Dat blijkt uit resultaten van proefbedrijf De Marke (V-focus februari 2009). Om vermindering van de melkproductie te voorkomen zal in de praktijk het rantsoen aangevuld worden met aangekocht (kracht)voer. Het is echter de vraag of dat een goede keuze is bij een toenemende druk om de bemesting te verminderen en om de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen te verminderen. Logischer lijkt het om onder die omstandigheden te kiezen voor het beter benutten van het zelfgeteelde gras.

BijlageGrootte
PDF icon 139135.pdf149.77 KB
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!