Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Teel N-efficiënte rassen

Door gebruik van rassen die minder stikstof vragen, is minder mest en kunstmest nodig voor een zelfde opbrengst

Sectoren
Melkvee en vleesveesectoren met eigen voerproductie en alle open teelten.

Hoe interessant
Deze maatregel zorgt niet alleen voor een verminderde klimaatbelasting, maar is ook vaak bedrijfseconomisch interessant.

Toepasbaarheid
Goed in te passen in planning van de teelt.

Reductie broeikasgasemissie
Matig. 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!