Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Verhoog de levensduur van melkvee (minder jongvee)

Door gerichte fokkeuzes en goede gezondheidszorg.

Sector
Melkkoeien.

Hoe interessant
Zeer, minder jongvee ook economisch interessant.

Toepasbaarheid
Makkelijk.

Reductie broeikasgasemissie
Matig.

Terugverdientijd
Effecten van toepassing van fokmaatregelen zijn pas na enkele jaren zichtbaar.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!