Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Watergerelateerde maatregelen melkveehouderij

Waterbeheer beïnvloedt de bodemvochttoestand en daarmee de condities voor de vorming van broeikasgassen. Ingrepen in de waterhuishouding hebben relatief veel invloed op de emissie van deze gassen. In dit rapport is de al bestaande informatie over watergerelateerde maatregelen geactualiseerd en vanuit praktijkperspectief beschreven en beoordeeld. Onder watergerelateerde maatregelen worden maatregelen omtrent het waterpeilbeheer en beregening verstaan. Het rapport is gericht op de melkveehouderij en maakt onderscheid tussen maatregelen voor zandgrond en veengrond.
 
Lees het rapport

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!