Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Monitoring Integraal duurzame stallen; Achtergronddocument

Doelstelling
Dit onderzoek richt zich op percepties over de ontwikkeling van integraal duurzame stallen (IDstallen) als belangrijke systeeminnovatie en graadmeter voor de verduurzaming van de veehouderij. Hiertoe zijn – aan de hand van een toekomstbeschrijving - 26 gesprekken aangegaan met betrokkenen uit beleid, onderzoek en ketens in de periode december 2009 – april 2010.

Opdrachtgever
Ministerie van EL&I
Landbouwsector
Melkveehouderij | Varkenshouderij | Pluimveehouderij
Transitiepad
Stalsystemen
Status
Afgerond
Soort project
Practijkonderzoek
Resultaten
In het rapport wordt ingegaan op de resultaten inzake de monitoring integraal duurzame stallen met betrekking tot:
4.1 Samenvatting potentiële duurzaamheidseffecten.
4.2 Percepties potentiële duurzaamheidseffecten ID-stallen voor people, planet en profit.
4.3 Percepties over realisatie toekomstbeeld integraal duurzame stallen.
4.4 De Handelingsopties

BijlageGrootte
PDF icon monitoring_duurzame_stallen.pdf521.69 KB
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!