Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Rapporten Vee en rantsoen

Praktische adviezen voor dierduurzaamheid en methaan (2010)
Mogelijke maatregelen voor melkveehouders om lagere uitval van melkvee te realiseren (dierduurzaamheid) waardoor gemiddelde melkproductie toeneemt en de methaanemissie vermindert. Lees verder
 
Feeding strategies to reduce methane in cattle (2007) 
Dit rapport richt zich op voedingsstrategieën die de methaanuitstoot bij melkkoeien vermindert. Rantsoenveranderingen kunnen zowel een gunstige als een negatieve uitwerking hebben op de hoeveelheid en samenstelling van de melk. Lees verder
 
Effect van inkuilmanagement op emissie van broeikasgassen op bedrijfsniveau (2010) :
In dit rapport wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden om de broeikasgasemissie op melkveehouderijbedrijven te reduceren via voederwinning, bewaring en vervoedering. Ook is aandacht voor de effecten op de economie en mogelijk andere bijkomende effecten. Lees verder 

Klimaat en Koeien (2009)
In de brochure staan een aantal handige tips over bijvoorbeeld bemesting, mestopslag, voeding en graslandvernieuwing. Tevens is de eindrapportage over het project Klimaat en Koeien bijgevoegd. Lees verder 
 
Protozoaremmers in voer remmen methaanuitstoot bij melkkoeien (2007)
De mogelijkheden van voederadditieven nader onderzocht. Lees verder

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!