Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Maatregelen aan de mestopslag

Mestopslag aanpassen
Doel: het weglekken van mineralen en methaan vanuit stal en mestopslag naar bodem, water en lucht tegengaan.

Extra mestopslag bouwen
Door extra mestopslag te bouwen moet het liefst mogelijk worden om alle benodigde mest in de eerste helft van het groeiseizoen aan te wenden. Dit levert de minste af- en uitspoeling van mineralen en de grootste mineralenbenutting. In de praktijk betekent dit nu 7 maanden, maar dit kan oplopen tot 9 à 10 maanden mestopslagcapaciteit.

Bodem en wanden van opslag 100% waterdicht maken
Door bodem en wanden van de opslag volledig waterdicht te maken wordt voorkomen dat mestvocht weglekt naar de bodem en naar het grondwater. Tegelijk wordt voorkomen dat grondwater in de mestopslag komt, waardoor de opslagcapaciteit vermindert.

Geheel leegmaken van de mestopslag
Wanneer steeds een beetje mest uit de opslag wordt gehaald hebben blijven er altijd grote getale bacteriën in de mestopslag aanwezig en hebben ze altijd voedsel (mest) tot hun beschikking om methaan te produceren. Het is daarom beter om de mestopslag regelmatig helemaal leeg te maken.

Biogas gebruiken?
Het gebruik van methaan als biogas is nu nog onrendabel vanwege de lage gasprijs. Dit kan echter in de toekomst anders worden.

Zorgen voor lege opslag in augustus.
De productie van methaan wordt bevorderd door een hoge temperatuur. In de mestopslag is dit vaak het geval in de maand augustus. Het leeghalen van de opslag einde juli is daarom een goede maatregel.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!