Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Feeding strategies to reduce methane in cattle

Dit rapport richt zich op voedingsstrategieën die de methaanuitstoot bij melkkoeien vermindert. Het voer heeft namelijk een belangrijk aandeel in methaanvorming. In rantsoenen met een hoog aandeel ruwvoer wordt meer methaan gevormd dan in rantsoenen met veel krachtvoeders. Ook de samenstelling van het voer is van invloed op de methaanvorming in de pens van de koe. Rantsoenveranderingen kunnen zowel een gunstige als een negatieve uitwerking hebben op de hoeveelheid en samenstelling van de melk.
Verder is onderzocht of voerstrategieën, die de uitstoot van methaan beogen te verminderen, effect kunnen hebben op de uitstoot van andere broeikasgassen. Het rapport eindigt met een discussie over de mogelijkheden om de in het rapport besproken maatregelen voor vermindering van methaanuitstoot in de praktijk toe te passen. Ook wordt aangegeven welke onderwerpen nog meer onderzoek behoeven. Het rapport is, afgezien van de samenvatting, geschreven in het Engels.
 
Lees het rapport

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!