Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Duurzaam bodembeheer op melkveehouderijbedrijven in de Gelderse Vallei, Utrecht Oost en Eemland

Doelstelling
Het algemene doel van het project is verbeteren van de milieukwaliteit en de bedrijfseconomische positie van de melkveehouders in de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost door het stimuleren van duurzaam bodembeheer.
De eerste specifieke doelstelling is in studiegroepverband praktijkrijp maken en toepassen van maatregelen, gebaseerd op het kringloopdenken, gericht op het vergroten van de bodemkwaliteit op bedrijfsniveau.
De tweede specifieke doelstelling is bodemleven, als indicator voor bodemkwaliteit, toegankelijk maken voor de boeren praktijk.

Opdrachtgever
Provincie Utrecht
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Bodem en bemesting

Status
Lopend
Soort project
Project
Resultaten
De te verwachten resultaten van dit project zijn:
1. Actieve deelname van melkveehouders.
2. Inpassing in de bedrijfsvoering.
3. Indicaties over verbeterd milieu en bedrijfseconomie.
Toepasbaarheid
Doel van dit project is het praktijkrijp maken en toepassen van maatregelen, gebaseerd op het kringloopdenken, gericht op het vergroten van de bodemkwaliteit op bedrijfsniveau. Wanneer de informatie praktijkrijp is, wordt de agrarische ondernemer die niet heeft geparticipeerd in de studiegroepen geinformeerd.
De tweede specifieke doelstelling is bodemleven, als indicator voor bodemkwaliteit, toegankelijk maken voor de boeren praktijk. Ook hiervoor geldt dat de informatie die wordt verzameld omtrent het bodemleven praktijkrijp wordt gemaakt.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!