Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Herinzaaiwijzer

Een botanisch verslechterde zode benadeelt de productiviteit, maar ook de voederwaarde en de stikstofopname van gras. Dat heeft dan weer een directe invloed op de emissie van lachgas. Graslandvernieuwing is daarnaast duur en het is moeilijk vast te stellen wanneer herinzaai lonend is. Daarom is een herinzaaiwijzer ontwikkeld waarmee een economische afweging gemaakt kan worden voor herinzaai van grasland. Daarvoor wordt de verwachte meeropbrengst in de komende jaren afgezet tegen de kosten van herinzaai.
 
De herinzaaiwijzer is  hier te raadplegen  

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!