Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Beregenen bij mestaanwending

De pilotveehouders en -adviseurs van de Proeftuin zoeken naar praktische maatregelen om op hun bedrijf ammoniakemissie te reduceren. Soms ontstaan hierbij vragen over de toepassing of het verwachte effect van een maatregel. Experts helpen bij het vinden van de antwoorden. Pilotveehouder Rudie Freriks stelde de volgende vraag: Wat is het effect van beregenen voor en na mestaanwending op de ammoniakemissie?
 
Antwoord
Er is nog weinig bekend over het effect van beregenen voordat de mest wordt uitgereden. Het beregenen kan ervoor zorgen dat de mest minder aan het gras blijft plakken en daardoor eerder in contact met de bodem komt. Dan is een verlaging van de ammoniakemissie mogelijk. Bij sleepvoeten en zodebemesting komt de mest echter nauwelijks op het gras terecht, dus daarbij werkt het beregenen niet. In hoeverre een vochtigere bodem bijdraagt aan verlaging van de emissie is niet duidelijk onderzocht geweest.
 
Beregenen na het uitrijden van de mest heeft wel effect, al is dit afhankelijk van de timing. Ammoniakemissie is een snel proces. De eerste uren na mestaanwending is er een piek in de emissie. Dit bouwt gedurende de dag en de daaropvolgende dagen af. Door direct na of tijdens de mesttoediening te beregenen kan de mest gelijk beter in de bodem infiltreren en daarmee de emissie beperken. Door de beregening vindt ook een verdunning van de mest plaats, waardoor de ammoniumconcentratie en daarmee de ammoniakemissie daalt. Mogelijk zorgt het extra water ook voor een positief effect op de stikstofwerking. De hoeveelheden water zijn hierbij wel van belang. De mest verdunnen met water voor toediening is daarom interessanter dan het toevoegen van water met behulp van beregenen.
 
 
Versie: december 2013

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!