Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Combinatie ACNV en dakisolatie

Status Verzilverde maatregel
Wetenschappelijke factsheet Vind hier de wetenschappelijke onderbouwing van deze maatregel
Informatieblad Vind hier het informatieblad van deze maatregel
Versie Juni 2017

 
Beschrijving
Het toepassen van dakisolatie in combinatie met een automatisch gecontroleerde natuurlijke ventilatie (ACNV) leidt tot een ammoniakreductie van maximaal 15 procent. Het is breed toepasbaar zowel in bestaande stallen als bij nieuwbouw.
 
Het isoleren van het dak zorgt ervoor dat de directe warmte-instraling op warme dagen wordt beperkt. Dit leidt tot een lagere staltemperatuur en dus een lagere ammoniakemissie. Ook heeft een koelere stal een positief effect op het welzijn en diergezondheid van de koeien. Zo neemt onder andere de kans op hittestress af, wat gunstig doorwerkt op de productie.
 
Nieuwbouw en bestaande stallen
Dakisolatie is toe te passen bij nieuwbouw en in bestaande stallen. Voor nieuwbouw is het gebruik van sandwichpanelen een optie en bij bestaande bouw kunnen isolatieplaten of  een spuitlaag aangebracht worden onder de golfplaten.
 
Voor het gebruik van de maatregel bij een vergunningaanvraag is een aantal richtlijnen opgesteld. Het aanbrengen van de dakisolatie moet via een VENIN-erkend bedrijf gebeuren. Daarnaast dient de leverancier een certificaat af te geven met de U-waarde van het isolatiemateriaal. Deze mag maximaal 0,51W/(m²K) zijn. Na isolatie moet de Rc-waarde minimaal 3,5 m²K/W bedragen. En in het kader van de brandveiligheid is het de voorwaarde dat het gebruikte materiaal minimaal brandklasse B heeft.

ACNV
Het toepassen van automatisch gecontroleerde natuurlijke ventilatie maakt het mogelijk om de luchtsnelheid in de stal te sturen. Door de ventilatie te remmen bij een toenemende windkracht, neemt de luchtsnelheid in de stal af. Daardoor komt minder ammoniak vrij van emitterende oppervlakten.

Invloed van temperatuur en windsnelheid
Het systeem bestaat uit verticaal beweegbare gordijnen, die voor de ventilatieopeningen in de (zij)wanden te plaatsen zijn. Een klimaatstation en computer sturen de verticale gordijnen automatisch aan. De temperatuur en windsnelheid bepalen de mate waarin de gordijnen automatisch openen en sluiten.
 
Praktijkinformatie

Effect op Beoordeling  
Milieu + Het combineren van beide maatregelen levert een emissiereductie van 15 procent op
Technisch resultaat + Minder kans op hittestress
Diergezondheid + Minder kans op hittestress
Welzijn + Minder kans op hittestress
Arbeid 0  
Kosten 0  

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!