Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Verlagen ruw eiwitgehalte in voer vleeskuikens

Status Verzilverde maatregel
Wetenschappelijke factsheet Vind hier de wetenschappelijke onderbouwing van deze maatregel
Informatieblad Vind hier het informatieblad van deze maatregel
Versie Maart 2015

 
Beschrijving

Met het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het voer van vleeskuikens met 20 g/kg is een emissiereductie van 25 procent te bereiken. Risico’s op het gebied van groei en voerconversie zijn tegen te gaan door het toevoegen van essentiële (vrije) aminozuren aan het voer.

Door de behoefte en het aanbod van eiwit beter op elkaar af te stemmen, is de uitscheiding van urinezuur te verminderen. Dit verkleint de kans op de vorming van ammoniak. Het verlagen van het eiwitgehalte in het voer is hiervoor een goede maatregel.

Toevoegen aminozuren
Het verlagen van het ruw eiwitgehalte met 20 g/kg kan invloed hebben op de groei en voerconversie van het kuiken. De maatregel vraagt om voldoende aanvulling van essentiële aminozuren.In tabel 1 worden de streefwaarden van  ruw eiwitgehalten en de energiewaarde van het voer per leeftijdsfase weergegeven.
 
Lagere mestafzetkosten
Door de maatregel blijft het strooisel in de stal droger, waardoor de kuikens minder last krijgen van voetzoollaesies en verteringsproblemen. Ook de mestafzetkosten dalen. Door het drogere strooisel is wel een toename van fijnstofemissie te verwachten.

Leeftijd Standaard Verlaging eiwit
0 – 14 220 g/kg 200 g/kg
14 – 28 205 g/kg 185 g/kg
28 – afleveren. 190 g/kg 170 g/kg

 
Praktijkinformatie

Effect op Beoordeling  
Milieu ++ Ammoniakreductie van 20 tot 50 procent
Technisch resultaat -/0 Kans op lagere groei en een slechtere voerconversie
Diergezondheid 0/+ Minder verteringsproblemen
Welzijn + Minder voetzoollaesies, minder huidaandoeningen
Arbeid 0 Verminderde arbeidsomstandigheden door hogere fijnstofbelasting, het schoonmaken van de stal is echter eenvoudiger
Investering 0  
Kosten - Hogere voerkosten, lagere groei en slechtere voerconversie. Daar staat tegenover een positieve beïnvloeding kuikenkwaliteit (minder afkeur) en lagere mestafzetkosten.

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!