Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Verhogen duurzaamheid veestapel

Status Praktijkrijp
Informatieblad Vind hier het informatieblad van deze maatregel
Versie Maart 2015

 
Beschrijving
Verduurzaming van de veestapel leidt tot een hogere en efficiëntere levensproductie per koe. Daarnaast is minder vervanging nodig door jongvee. Gezamenlijk levert dit een daling van de ammoniakemissie op en een beter economisch rendement.
Het vervangingspercentage heeft een grote invloed op de hoeveelheid jongvee dat een bedrijf aanhoudt om afgevoerde melkkoeien te vervangen en de veestapel van lacterende dieren in stand te houden. Het gemiddelde cijfer in Nederland ligt nu rond de 30 tot 35% vervanging per jaar. De hoeveelheid jongvee kan verder dalen tot een maximum van 25% vervanging of zelfs lager, als de duurzaamheid van het melkvee verbetert. De leeftijd van de gemiddelde lacterende melkkoe wordt  dan hoger, en het aandeel vaarzen en koeien in de eerste lactatie met een lagere melkproductie lager.

Realiseren oudere koeien
De belangrijkste redenen bij de gedwongen afvoer van koeien zijn vruchtbaarheid, uiergezondheid en klauwgezondheid. Hier liggen ook de oplossingen om oudere koeien te krijgen. Oudere koeien zijn efficiënter in de productie van melk en leggen meer stikstof vast. Daardoor daalt de ammoniakemissie. Ook geven oudere koeien méér melk dan jongere koeien.
 
Insemineren
Het toewerken naar een duurzamere veestapel kan ook door middel van het fokprogramma. Bijvoorbeeld door gesekst sperma te gebruiken bij de betere koeien en de overige koeien te insemineren met een vleesveeras. Dit is ook qua kosten gunstig, want sperma van vleesvee is goedkoper dan gesekst sperma en het kalf levert meer op.
 

Effect op Beoordeling  
Milieu + Ammoniakreductie afhankelijk van verduurzaming van de veestapel en de vermindering van jongvee.
Technisch resultaat + Hogere melkproductie per koe.
Diergezondheid + Duurzamere veestapel
Welzijn + Minder ziekte incidentie en minder afvoer van dieren.
Arbeid + Minder dieren verzorgen
Investering 0  
Kosten + Minder opfokkosten van jongvee en hogere productie per koe resulteert in lagere kosten per kg melk.

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!