Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Chemische luchtwasser

Status Opgenomen op de Rav-lijst

 
Beschrijving
Met een luchtwassysteem wordt de ventilatielucht uit de stal behandeld om zo de ammoniakemissie te reduceren. De ammoniak wordt in de luchtwasser opgevangen in de wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als ammoniaksulfaat. Deze stof wordt met het spuiwater afgevoerd. Plaats de chemische wasser achter het ventilatiekanaal. Het is ook mogelijk om een kleine wasser onder de ventilatiekoker te plaatsen.
 
Effect

Effect op Beoordeling Toelichting
Milieu     +/++ Besparing is 70% NH3 reductie per dierplaats
Diergezondheid   Geen effect
Investering       + De investeringskosten bedragen €3,50 per dierplaats.
Kosten        -- De jaarlijkse kosten bedragen €16,- per kg vermeden ammoniakemissie. Daarbij inbegrepen zijn de hogere energiekosten.
Arbeid   Geen effect

 
Meer informatie
Meer informatie over het toepassen van een chemische luchtwasser vindt u in dit document:

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!