Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Minder jongvee

Status Praktijkrijp
Informatieblad Vind hier het informatieblad van deze maatregel
Versie Maart 2015

 
Beschrijving
Jongvee legt minder stikstof vast dan melkvee en dat levert extra ammoniak-emissie op. Streven is om zo min mogelijk dieren in de stal te hebben die geen melk geven.
Het aantal van 6 stuks jongvee op 10 melkkoeien is haalbaar voor het gemiddelde bedrijf. Het houden van minder jongvee is op een aantal manieren te realiseren:

  • afvoeren van overtollig jongvee;
  • hogere melkproductie per koe;
  • verhogen duurzaamheid veestapel.

 
Afvoeren van overtollig jongvee
Door overtollig jongvee af te voeren neemt de stikstofuitstoot door jongvee op het afvoerende bedrijf af. Daardoor is er een efficiëntere benutting van het voer voor melkproductie met minder verliezen van stikstof en ammoniak. Een nog hogere reductie is te behalen met het uitbesteden van de totale jongveeopfok.
 
Hogere melkproductie per koe per jaar
Bij een hogere melkproductie per koe zijn minder koeien nodig, dus minder jongvee, om bij eenzelfde uitvalspercentage koeien te vervangen. Met het wegvallen van het melkquotum is het verhogen van de
melkproductie voor veel veehouders interessant. Uitgangspunt is zoveel mogelijk voer om te zetten naar melk, dat is bij een hogere productie efficiënter. Het economisch rendement van melk produceren is beter dan het opfokken van jongvee.
 
Verhogen duurzaamheid veestapel
Verduurzaming van de veestapel leidt tot een hogere levensproductie per koe. Het vervangingspercentage heeft een grote invloed op de hoeveelheid jongvee die een bedrijf aanhoudt om afgevoerde melkkoeien te vervangen en een veestapel van lacterende dieren in stand te houden. Het gemiddelde cijfer in Nederland ligt nu rond de 30 tot 35% vervanging per jaar. Dat percentage is terug te brengen tot een maximum van 25% vervanging, of zelfs lager.
 
Praktijkinformatie

Effect op Beoordeling  
Milieu + Ammoniakreductie afhankelijk van de daling van het aantal stuks jongvee
Technisch resultaat + Hogere melkproductie per koe.
Diergezondheid + Duurzamere veestapel
Welzijn + Minder ziekte incidentie en minder afvoer van dieren.
Arbeid + Minder dieren verzorgen
Investering 0  
Kosten + Minder opfokkosten van jongvee en hogere productie per koe resulteert in lagere kosten per kg melk.

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!