Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Optimaliseren energie- : eiwitverhouding

Status Praktijkrijp
Informatieblad Vind hier het informatieblad van deze maatregel
Versie Maart 2015

Beschrijving
Een verfijning van de voerprincipes biedt mogelijkheden om de eiwitbenutting door de koe te verbeteren. Daardoor komt minder overtollig stikstof in de urine terecht en daalt de ammoniakemissie.
 
Een eerste stap om overtollig stikstof te verminderen is het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het voer. Dit kan onder via:

  • Minder eiwit voeren met krachtvoer:
  • Stro en brok voeren jongvee/droge koeien;
  • Natuurgras bijvoeren aan jongvee;
  • Zwaardere eerste snede maaien (daling energie en ruw eiwit door veroudering);
  • Meer snijmais telen en voeren (als vervanger van eiwitrijk voer) of aankopen.

Het verlagen van ruw eiwit kent echter een grens bij 15 procent. De tweede stap biedt een verdere verfijning van de voerprincipes mogelijkheden. Een goede penswerking is belangrijk voor de productie. De omzetting van stikstof naar microbieel eiwit (dat de basis is voor groei, melkproductie en -gehalten) vraagt om energie. Als er niet genoeg energie is voor de omzetting dan gaat stikstof verloren in de vorm van ureum in urine. Dat leidt tot meer vorming van ammoniak Goed voeren is eigenlijk het bij elkaar brengen van eiwit en energie in de juiste verhouding. Daar ligt dus nog ruimte voor de ondernemer.
 
Uitgebalanceerd rantsoen
Melkveehouders balanceren met deze maatregel op een grens, omdat te lage eiwitgehaltes een negatieve uitwerking op de voeropname en de gerealiseerde melkproductie kunnen hebben. Voor de melkveehouder zaak om hier bij de uitvoering van deze maatregel scherp op te zijn.
 
Praktijkinformatie

Effect op Beoordeling  
Milieu + Schatting: ammoniakreductie van 10 %
Technisch resultaat -/0  
Diergezondheid 0  
Welzijn 0  
Arbeid 0  
Kosten -/+ Positief door aanpassing krachtvoer, negatief door aanpassing ruwvoer

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

149

Heb je een vraag?: 

150

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!