Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Mestpannen in bestaande stallen

Elke pilotveehouder van de Proeftuin heeft met zijn pilotadviseur een plan opgesteld, met daarin de mogelijke maatregelen die ze op hun bedrijf willen en kunnen toepassen. De Proeftuin verkent samen met de pilotveehouders of deze maatregelen ook daadwerkelijk op het bedrijf zijn door te voeren. Pilotveehouder Arnoud Bouwmeester is benieuwd naar de mogelijkheden van mestpannen op zijn varkensbedrijf. Een maatregel met een ammoniakreductie tot 65%.
 
Beschrijving
Een mestpan is een opvangbak voor de mest onder de roostervloer. De pan is gemaakt van materiaal waar mest zich niet aan hecht. Daardoor wordt het emitterend oppervlak van de mest kleiner en dat zorgt voor een vermindering van de ammoniakemissie. Met de maatregel is een emissiereductie tot 65% haalbaar. Daarnaast verbetert de luchtkwaliteit in de stal, waardoor er minder kans is op luchtweginfecties. Mestpannen zijn ook te combineren met luchtkanalen. De lucht die langs de mestpannen loopt, wordt opgewarmd en dat drukt de energiekosten voor ventilatie en verwarming van de stal.
 
Mestpannen zijn te plaatsen in zowel nieuwbouwstallen als bestaande stallen. Voor bestaande stallen moeten de pannen dan wel op maat gemaakt worden. Bij pilotveehouder Bouwmeester gaat het om de laatste optie. Op dit moment zoekt hij uit wat het op maat maken van mestpannen voor zijn bestaande varkensstal gaat kosten. Aan de hand van deze gegevens kan hij samen met de Proeftuin kijken naar de toepasbaarheid van de maatregel op zijn bedrijf.
 
Mestpannen staan al op de RAV-lijst voor kraamzeugen en varkenshouders kunnen de maatregel gebruik voor vergunningverlening.
 
 
Versie: november 2013
 
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!