Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Snijmaïs als strooisel

Status Verzilverd
Wetenschappelijke factsheet Vind hier de wetenschappelijke factsheet van deze maatregel
Informatieblad Vind hier het informatieblad van deze maatregel
Versie Maart 2015

 
Het toepassen van gedroogde snijmais als strooisel geeft een ammoniakreductie van ongeveer 40 procent ten opzichte van houtkrullen, tarwestro en koolzaadstro. Daarnaast komt minder voetzoollaesies en salmonella voor.
 
In de praktijk gelden wel een aantal voorwaarden om een effect van 40 procent reductie te bereiken. Voorlopig is het alleen toegestaan om snijmaissilage van 35 tot 40 procent droge stof te gebruiken dat in de eigen stal wordt gedroogd. Het gebruik van extern gedroogd maisstrooisel valt niet onder deze maatregel. Voordat de kuikens geplaatst kunnen worden moet de mais in de stal verder gedroogd worden tot 85 á 90 procent droge stof. Per vierkante meter is anderhalf tot twee kilo mais nodig met een haksellengte van 6 tot 8 millimeter.
 
Om verzekerd te zijn van een goede reducerende werking moet de snijmais daarnaast tenminste twee maanden ingekuild zijn geweest en een pH-waarde hebben van kleiner dan 4,3.  
 
Hoger energieverbruik
Drogen van de snijmais leidt tot een hoger energieverbruik en de stal staat een aantal dagen langer leeg. Aan de andere kant is er geen negatief effect op de technische groeiresultaten. Ook verbetert het dierenwelzijn. Zo komt in stallen met snijmais als strooisel minder voetzoollaesies en salmonella voor.
 
Risico’s
Als het product niet droog genoeg is bestaat er kans op schimmelvorming en neemt de kans op luchtwegaan-doeningen toe. Het product is minder geschikt voor eenden- en kalkoenen-houders, omdat zij regelmatig de stal moeten bijstrooien om de stal droog te houden.
 
Praktijkinformatie

Effect op Beoordeling  
Milieu + Ammoniakreductie van ongeveer 40 procent
Technisch resultaat 0  
Diergezondheid +  
Welzijn + Minder voetzoollaesies
Arbeid 0  
Kosten - Verhoging verwarmingskosten met 20 procent

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!