Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Verhogen melkproductie per koe per jaar

Status Praktijkrijp
Informatieblad Vind hier het informatieblad van deze maatregel
Versie Maart 2015

Beschrijving
Optimalisatie van de melkproductie per koe draagt bij aan een efficiënte en duurzame veestapel. Daarmee is de melk-productie per koe per jaar te verhogen.
 
Met het wegvallen van het melkquotum wordt het verhogen van de melkproductie voor veel veehouders interessant. Dit kan door de voerefficiëntie te verbeteren. Het doel is zoveel mogelijk melk te maken uit het beschikbare voer.
 
Een voorbeeld op een bedrijf met 100 melkkoeien, 8500 kg melk en 40 hectare. Wanneer het de veehouder lukt om 1,4 kg melk uit 1 kg droge stof te produceren in plaats van 1,3 kg melk dan levert dat 65.385 kg meer melk op. Dat is een verbetering van de voerbenutting met ± 7,5 procent. Dit heeft een positief effect op de ammoniakemissie. Er komt minder overtollig stikstof in de mest terecht.
 
Oudere koeien zijn efficiënter
Voermanagement is een belangrijk middel om de melkproductie te verhogen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de diergezondheid. Juist een duurzamere veestapel kan leiden tot een verhoogde melkproductie per koe. Oudere koeien zijn efficiënter in de productie van melk. Ook geven oudere koeien méér melk dan jongere koeien.
 
Minder jongvee
Bij een hogere melkproductie per koe is minder jongvee nodig om de afgevoerde koeien te vervangen, bij een gelijkblijvend uitvalspercentage. Jongvee legt minder stikstof vast dan melkvee en dus daalt bij minder jongvee de ammoniakemissie. Minder dieren produceren daarnaast minder mest en kunnen met een kleiner staloppervlak toe.
 

Effect op Beoordeling  
Milieu + Ammoniakreductie afhankelijk van de verhoging van de efficiëntie en de vermindering van jongvee.
Technisch resultaat + Hogere melkproductie per koe.
Diergezondheid + Duurzamere veestapel
Welzijn + Minder ziekte incidentie en minder afvoer van dieren.
Arbeid + Minder dieren verzorgen
Investering 0  
Kosten + Minder opfokkosten van jongvee en hogere productie per koe resulteert in lagere kosten per kg melk.

 
 
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!