Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Jongvee uitbesteden

Status Praktijkrijp
Informatieblad Het informatieblad volgt binnenkort

 
Beschrijving
Jongvee is minder efficiënt in het vastleggen van stikstof dan melkvee. Gaat bij melkvee ongeveer 75% van de opgenomen stikstof verloren, bij jongvee is dat 85% tot 95%. Bij deze verliezen hoort ook ammoniak. Het verminderen van het aantal stuks jongvee is een goede maatregel om de ammoniakemissie van het bedrijf te verminderen.

Het terugbrengen van het jongvee van 7,25 stuks per tien melkkoeien naar 5,5 stuks geeft voor het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf 5,5% reductie van de ammoniakemissie. Een nog hogere reductie is te behalen met het uitbesteden van jongvee. Voor bedrijven die nabij Natura 2000-gebieden liggen een interessante optie, omdat de ammoniakemissie zo wordt verplaatst. Deze maatregel heeft geen effect op de gemiddelde Nederlandse ammoniakemissie.
 
Effectiviteit

Effect op Beoordeling Toelichting
Milieu      + Besparing ± 20% NH3 reductie per bedrijf
Dierwelzijn    -/+ Jongveeopfokker biedt minimaal hetzelfde als eigen bedrijf
Investering    ++ De maatregel is redelijk kostenneutraal, afhankelijk van prijsovereenkomst derde partij, intensiteit bedrijf en extra ruimte voor het houden van melkvee
Kosten      
Arbeid     ++ Weinig extra arbeid, afhankelijk van de leeftijd waarop jongvee wordt uitbesteed

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!