Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Conditioneren inkomende lucht via warmtewisselaar (zonder luchtwasser)

Status Praktijkrijp
Informatieblad Vind hier het informatieblad van deze maatregel
Versie Maart 2015

 
Beschrijving
Met een warmtewisselaar en warmtepomp is de temperatuur in de stal op warme dagen te verlagen. Dat verkleint de kans op hittestress bij het pluimvee. Ook daalt de ammoniakemissie.

De warmtewisselaar en warmtepomp conditioneren de lucht voordat het de stal in gaat. Afhankelijk van de buitentemperatuur en de gewenste staltemperatuur koelt of verwarmt het systeem de lucht tot de gewenste staltemperatuur. Door op warme dagen de lucht te koelen voordat het de stal in gaat, is minder ventilatie nodig om de temperatuur omlaag te brengen. Dit resulteert in een vermindering van de ammoniakemissie.

Gelijkmatigere productieresultaten
Het conditioneren van de inkomende lucht  kan ook een positief effect hebben op de groei  en voederconversie. Vanwege de koelere lucht in de zomer neemt de kans op hittestress af.  De klimaatomstandigheden variëren daarnaast over het jaar gezien minder sterk van elkaar. Hierdoor zijn meer gelijkmatige productieresultaten te behalen.
 
Hoge investering
De warmtewisselaar in combinatie met een warmtepomp vraagt om een forse investering. Door warmteopslag in de grond is wel te besparen op de energiekosten, waardoor de investering terug te verdienen is. Verder is het de vraag of dit systeem bij bestaande stallen eenvoudig te realiseren is.

Praktijkinformatie

Effect op Beoordeling  
Milieu + Ammoniakreductie van ongeveer 45 procent en minder fijnstof en geur
Technisch resultaat + Verbetering groei en voederconversie
Diergezondheid 0/+ Minder hittestress
Welzijn 0  
Arbeid 0  
Investering -- Aanpassing vergt forse investering*
Kosten 0  

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief
 
*door combinatie met warmteopslag in de grond is te besparen op de energiekosten, waardoor de investering terug te verdienen is.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!